Account
Please wait, authorizing ...
×

30 godina IBC-a Cirih - dokumentarni film

KURSEVI ZA ODRASLE

Poštovane džematlije, uvaženi prijatelji

Iskustvo je pokazalo da nismo svi imali priliku da kao djeca pohađamo mektebsku nastavu, što ne znači da smo i zakasnili da naučimo propušteno. Tako već duži niz godina naš Džemat nudi i „Kurseve“ za odrasle. To podrazumijeva učenje arapskog pisma, osnovne ibadetske prakse i pravilnog učenja časnog Kur'ana. A ima uvijek i onih džematlija(ki) koji se žele konstantno i dodatno doobrazovati.

Termini „Kurseva“ za odrasle

Ovi programi se se održavaju u različitim terminima, zavisno od toga šta se u određenom periodu nudi zainteresovanim osobama. Kao i od zaainteresiranosti budućih kandidata i kanditatkinja.
Aktuelni programi su uvijek pravovremeno najavljeni, odnosno objavljeni putem plakata u Centru, web portala ili maila.
Obavještavamo vas kako ćemo započeti, odnosno nastvati sa ovim Kursevima, i to:

Nedjelja, 18. septembar 2016., u 19.00 sati
Petak, 23. septembar 2016., u 19.30 sati
Subotnji termin za žene je već u toku, sa početkom u 11.00 sati