Account
Please wait, authorizing ...
×

30 godina IBC-a Cirih - dokumentarni film

Intervju Sakib ef. Halilović, podsjećanje: Lejletul-miradž, 05.05.2016, 19.30 sati

Sakib ef. Halilović, glavni imam Bošnjačkog džemata Zürich:

 

MISLIM DA SMO DOSEGLI PRAG ISLAMOFOBIJE…

https://bedrudingusic.wordpress.com/2016/05/04/sakib-ef-halilovic-glavni-imam-bosnjackog-dzemata-zurich-mislim-da-smo-dosegli-prag-islamofobije/

PODSJEĆANJE !

“Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžidu-l-Harama u Mesdžidu-l-Aksa, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali.On, uistinu, sve čuje i sve vidi.”(Suretu Al-Isra’,1)

Govoreći o ovom događaju, Poslanik u hadisu koji bilježi imam Buharija, kaže:“Kada sam bio na prijelazu između jave i sna, došao mi je onaj koji je došao i rasporio mi grudi, izvadio mi je srce, oprao ga i ponovo vratio, potom je došla jahalica koja je bila manja od mazge a veća od magarca, koja je bila bijela i koju zovemo Burak, pa sam uzjahao na nju...»(Buharija)

PROGRAM će se održati u ČETVRTAK, 5. maja 2016.,

sa početkom U 19.30 sati!