Account
Please wait, authorizing ...
×

Tematske tribine-Sira Poslanika a.s.

 

Od septembra 2019. do marta 2020., održavamo tribine na temu „Sira Poslanika Muhammeda .a.s.“

Muslim bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik a.s., rekao:

“Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!”

UKRATKO O TEMATSKIM TRIBINAMA:

 • Vrijeme trajanja jedne tribine je 45 min., što uključuje izlaganje predavača, tematski kviz kao i dio za pitanja i odgovore.
 • Tribinama mogu prisustvovati sve zainteresirane džematlije IBC-a Cirih. Poželjno je da se zainteresirani prijave kod jednog od imama ili tako što će ispuniti i u sandučić ubaciti prijavnicu koja se nalazi na oglasnoj ploči Centra, do 01. septembra 2019.
 • Svaka tribina biće popraćena kvizom. Najuspješniji učesnik kviza, na kraju ciklusa, biće nagrađen posebnom nagradom.
 • Pravo na učešće u kvizu imaju oni koji prethodno obave potrebnu prijavu kod jednog od imama.
 • Svaka tribina prati život Poslanika Muhammeda, a.s., kako prije njegovog poslanstva tako i nakon primanja prve Objave pa sve do njegovog a.s., preseljenja na Ahiret.

Vrijeme održavanja tematskih tribina:

 • Subota 07. Septembar 2019., Džemil ef. Pašić,

Položaj arapa prije Islama, Porijeklo Muhammeda a.s., i njegove porodice, Rođenje i djetinjstvo Muhammeda a.s.

 • Subota 14. Septembar 2019., Semir ef. Omerčić,

Mladost i život Poslanika a.s., do Poslanstva, U svjetlu poslanstva i objave, Period objave i metode Poslanikovog a.s., pozivanja u vjeru

 • Subota 05. Oktobar 2019., Džemil ef. Pašić,

Javni poziv u Islam, Prva i druga hidžra u Abesiniju, Sveopći bojkot

 • Subota 26. Oktobar 2019., Semir ef. Omerčić,

Pozivanje u Islam izvan Mekke, Isra i Mi'radž, Prva prisega na Akabi

 • Subota 07. Decembar 2019., Semir ef. Omerčić, 17:00h.

Druga prisega na Akabi, Poslanikova a.s., hidžra, Izgradnja novog društva i ugovor s Jevrejima

 • Subota 14. Decembar 2019., Džemil ef. Pašić,

Provokacije protiv muslimana nakon hidžre, Bitka na Bedru

 • Subota 04. Januar 2020., Semir ef. Omerčić,

Bitka na Uhudu, Bitka na Hendeku,

 • Subota 11. Januar 2020., Džemil ef. Pašić,

Borba protiv židovskih plemena, Munafici i događaj „El-Ifk“

 • Subota 01. Februar 2020., Semir ef. Omerčić,

Ugovor na Hudejbiji, Pisma vladarima

 • Subota 08. Februar 2020., Džemil ef. Pašić,

Hajber, Bitka na Mu'ti

 • Subota 07. Mart 2020., Džemil ef. Pašić,

Oslobođenje Mekke, Bitka na Hunejnu i Taifu

 • Subota 14. Mart 2020., Semir ef. Omerčić,

Bitka na Tebuku, Oprosni hadž i Poslanikovo a.s., preseljenje na Ahiret

 

PAŽNJA: Sve tribine, osim 07. Decembra 2019., održavaju se sa početkom u 19:30h