Account
Please wait, authorizing ...
×

Nova 1439. hidžretska godina - program 21.09.2017. nakon akšam-namaza, podjela paketića 24.09.2017. u 12:00 sati

Poštovane džematlije

U srijedu 20.09.2017 nastupa sa akšam-namazom 1439. godina. Dovu učimo Allahu dragom da vas i vaše najmilije, u novo hidžretskoj godini, prati Njegov blagoslov i pomoć na putu dobra, na tragu čuvenog hadisa, koji glasi: „Najbolji musliman je onaj, od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani, a najbolji vjernik je onaj, koji je najljepšeg odgoja. Najbolji muhadžir je onaj, koji napusti ono što je Allah zabranio, a najhrabriji borac je onaj koji ukroti svoje strasti u ime Allaha dž.š.“ (Taberani)

Tim povodom će se održati prikladni program u centru (predavanje, učenje kur'ana, ilahija i mevluda) - u četvrtak 21.09.2017. nakon akšam-namaza (19:30 sati).

Podjela paketića uz nastup mladoga hora IBC-a je predviđena u nedjelju, 24.09.2017. u 12:00 sati.

U nadi na što veći odziv od vaše strane i uz najljepše dove primite naše selame!